Personvernerklæring for Rent-A-Wreck of Scandinavia AS

Sist oppdatert April 2024

Personvernerklæringen for Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, org. nr. 965 126 589 (i Norge), omhandler hvordan dine personopplysninger samles inn og behandles, samt hvem de deles med og hvilke rettigheter du har i denne sammenheng.

Behandlingsansvarlig

Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Ved eventuell delegert myndighet vil dette være spesifisert.
Franchisetakerne (avdelingene) er selvstendige juridiske enheter som rapporterer personopplysninger til Rent-A-Wreck of Scandinavia AS. Franchisetakeren (avdelingene) er selv ansvarlig for egen behandling av personopplysninger.

Formål

Formålet ved behandlingen av personopplysningene er for kontroll, identitet og statistikk. Den rettslige grunnen for personopplysningsbehandlingen er for at vi skal kunne oppfylle veitrafikklovens krav om å se til at leietakeren har gyldig førerkort. Riktig og gyldig førerkort anes som en opplysning av allmenn interesse for trafikksikkerheten.

Hvilke personopplysninger behandles, hvorfor og hvor hentes de fra?

Personopplysningene som samles inn er blant annet navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kredittopplysninger, korrespondanse, førerkort og førerkortnummer, samt leieobjekt, leietid, leiested og kjørelengde.
De overnevnte personopplysningene samles inn direkte fra deg, gjennom telefon, samtale, e-post, forespørselsskjemaer og web booking. Personopplysningene som blir samlet inn er nødvendige for å kunne oppfylle en avtale med den registrerte, som gjennomføring av en bestilling og forespørsel av leiebiler.

Tredjeparter

Rent-A-Wreck of Scandinavia AS kan benytte seg av firmaer som håndterer personlig informasjon for Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, IT-systemer, systemadministrasjon og støtteleverandører eller IT-infrastrukturleverandører.
I dag, juni 2018, benytter Rent-A-Wreck of Scandinavia AS seg av IT-leverandørene Intershare AS, org. Nr. 983 446 590 (i Norge), og Koch Konsult, org. Nr. 981 081 692 (i Norge), for tjenester relatert til bilutleiekunder.
Rent-A-Wreck of Scandinavia AS kan overføre dine personopplysninger til en tredjepart, dvs. et land utenfor EU/EØS. Dette kan skje ved at f.eks. personopplysninger lagres på en server plassert hos en tredjepart/i et tredje land, eller at Rent-A-Wreck of Scandinavia AS benytter seg av IT-leverandører som gir støtte og vedlikeholder IT-systemer fra en tredjepart/et tredje land. I de tilfeller hvor Rent-A-Wreck of Scandinavia AS overfører personopplysninger til en tredjepart, vil Rent-A-Wreck of Scandinavia AS inngå avtaler og treffe andre tiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovkrav.
De personopplysninger som kan overføres til en tredjepart kan være navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kredittopplysninger, korrespondanse, førerkort og førerkortnummer, samt leieobjekt, leietid, leiested og kjørelengde.

Lagring

Ved å registrere deg hos Rent-A-Wreck of Scandinavia AS lagres dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.
Data i fysisk form vil makuleres, og data av elektronisk form vil slettes fra Rent-A-Wreck of Scandinavia AS sine digitale enheter.
Rent-A-Wreck of Scandinavia AS bevarer personopplysningene trygt ved at kun autorisert personell har tilgang til dine personopplysninger. Tilgangen krever adgangskort med kode, nøkler og passord.

Dine rettigheter

Ved spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger hos Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, er du velkommen til å kontakte Rent-A-Wreck of Scandinavia AS på mail [email protected] eller på tlf. 22 50 02 50
Du har rett til å be om informasjon fra Rent-A-Wreck of Scandinavia AS om bruken av dine personopplysninger, kostnadsfritt. Rent-A-Wreck of Scandinavia AS vil ved forespørsel eller på eget initiativ rette opp i eller slette eventuelle feil, samt begrense behandlingen av slik informasjon.
Dersom du er misfornøyd med Rent-A-Wreck of Scandinavia AS sin behandling av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

Kontaktinformasjon

Klikk her for å se kontaktinformasjon for avdelingene i Norge og Sverige April 2024 (pdf)

Rent-A-Wreck of Scandinavia, org.nr. 965 126 589, sitt hovedkontor kan kontaktes på mail [email protected] eller på telefon +47 22 50 02 50.

 

Cookies

Under finner du de ulike typene informasjonskapsler vi bruker på nettstedet vårt:

Google Analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan nettsidene våre brukes. Dette gjør vi for å kunne forbedre din brukeropplevelse, og vi bruker Google Analytics til dette formålet. Google Analytics bruker cookies som starter med _ga.

Dataene kan også bli brukt i markedsføringsøyemed, men vil aldri bli delt med tredjeparter.

YouTube

Når du viser en side på vårt nettsted hvor det er en YouTube-film, oppretter YouTube informasjonskapsler.

Unngå cookies

Det er mulig å skru av eller bestemme hvilke nettsider som får lagre cookies på maskinen din. Les mer om dette på nettvett.no.